Ontstaan Steunpunt

Een GON-leerling heeft recht op GON-begeleiding gedurende de hele periode in de kleuterschool en recht op 2 schooljaren begeleiding in het lager en secundair onderwijs. Wanneer deze begeleiding opgebruikt is, kan een GON-school uitbreidingsuren aanvragen bij de overheid. In het verleden ontvingen we voldoende uren om de meeste leerlingen een uitbreidingsuur aan te bieden en dit gedurende één of meerdere schooljaren.
Daar we van de overheid steeds
minder uitbreidingsuren krijgen en de groep leerlingen zonder GON-uren steeds groter wordt, is het voor ons onmogelijk geworden om al deze leerlingen een uitbreidingsuur aan te bieden.

Vanuit dit gegeven bundelden we de uren die we kregen in het 

expertisepunt ASS

Ook leerlingen met een diagnose , maar voor GON kan opstarten (tijdens het schooljaar) kwamen zich aanmelden. Al snel werd duidelijk dat er al een heel traject werd afgelegd doorde school voor de diagnose werd gesteld en dat ook andere problemen ondersteuning vragen in het gewoon onderwijs.

Vandaar hebben wij onze werking uitgebreid : 

steunpunt

Doel Steunpunt

Een team van ervaren GON-begeleiders wil de zorgteams van het reguliere onderwijs versterken door hun jarenlange kennis en expertise te delen. Op vraag van de school, ouders of CLB komt één van hen mee nadenken over mogelijke oplossingen bij een concrete zorgvraag van leerlingen met sociaal-emotionele, organisatorische of cognitieve moeilijkheden.

Dit kan resulteren in :

* supervisie

* observatie

* advies en interventie naar klaspraktijk

* uitzonderlijk individueel werken met de leerling

Vanuit opvolging kan dit steeds opnieuw besproken worden

Voor wie?

Het Steunpunt is beschikbaar voor leerlingen in het reguliere onderwijs met sociaal-emotionele, organisatorische of cognietieve moeilijkheden, alsook voor leerlingen met of zonder diagnose ASS. Dit geldt voor alle niveaus van het onderwijs: kleuter, lager, secundair en hoger onderwijs.

Meer info?

In de brochure staat omschreven waar ons Steunpunt voor staat en hoe we te werk gaan.

Aanvraag

Indien u hulp wenst van het Steunpun kan u een aanvraag doen via het formulier op onze website. Zowel scholen, ouders als CLB’s kunnen een aanvraag indienen.

Contact

Indien hier vragen of onduidelijkheden over zijn, kan u steeds met ons contact opnemen via het telefoonnummer van de school (016/53 37 98) of via ons e-mailadres (steunpunt@damiaanschool.be).

Wij zijn er van overtuigd dat vanuit een constructieve samenwerking tussen school, ouders, CLB en het buitengewoon onderwijs heel wat leerlingen extra kansen krijgen in het onderwijs.

contactgegevens

Damiaanschool
Baalsebaan 10
3120 Tremelo

tel : 016/53.37.98
fax : 016/53.78.23

Contactpersonen :

Secretariaat

Begga Smets
directie

Ingrid Amand
ortho voor type 9

Reninca Dehandschutter
ortho voor type BA en type 9

Heleen Haine
psychologe voor type BA

Natalie Luysterborg
psychologe voor type BA

Ilse Van Vlierberghe
netwerkcoördinator ONB

Veerle Ranson
teamcoördinator ONB

Het oudercomité

Webmaster
voor uw vragen over deze website

C.L.B.

Onze school wordt begeleid door het C.L.B. Haacht-Keerbergen.

Zij hebben een eigen website.

U kan hen eventueel mailen.

Bronzen medaille

Onze school verdiende de bronzen medaille voor ons verkeersbeleid !

Klik op de medaille voor meer uitleg op de site van vsv (opent in een nieuw venster).

aanmelden

email :

paswoord :

vergeten...