Warning: Undefined array key "verslag" in /customers/f/0/9/damiaanschool.be/httpd.www/web/pagina.php on line 9 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/f/0/9/damiaanschool.be/httpd.www/web/pagina.php on line 9 Damiaanschool Tremelo, school voor buitengewoon lager onderwijs

blio

Blio staat voor bijzondere leerkracht individueel onderwijs, te vergelijken met de taakleerkracht in de gewone basisschool.

Hun belangrijkste taak is bijzondere individuele hulp voor kinderen met ernstige reken-, lees- of spellingsproblemen. Het doel van deze hulp is drieledig :

Remediëren : bij problemen met een bepaald deel van de leerstof kunnen ze een tijdje extra uitleg en oefening krijgen.
Accelereren : leerlingen die nog iets te kort komen om bij een hogere pedagogische eenheid aan te sluiten kunnen hiervoor bijgewerkt worden. Ook kunnen leerlingen opgewerkt worden om de overgang naar de gewone basisschool mogelijk te maken.
Ondersteuning geven : leerlingen met dyslexie, dysgrafie of dyscalculie hebben blijvende ondersteuning nodig om hen in een hoge pedagogische eenheid, die beantwoordt aan hun leeftijd en I.Q., te laten functioneren.

Een tweede opdracht van de BLIO is het onthaal van de nieuwe leerling : alle nieuwe leerlingen worden getest door de BLIO’s voor lezen, spelling en wiskunde. Samen met de orthopedagoge en de medewerker van het CLB observeren zij de leerling om deze zo spoedig mogelijk in een aangepaste pedagogische eenheid te plaatsen, zowel voor taal als voor wiskunde. Ook leerlingen die later op het schooljaar toekomen worden door de BLIO opgevangen. Deze opvang is individueler, ook al omdat het aanpassen voor hen vaak moeilijker is. De sociale verhoudingen liggen immers al min of meer vast, en het gewone leer-speel-werkritme is voor iedereen al vertrouwd.

Welke leerlingen komen in aanmerking voor individuele hulp bij een BLIO ?

Hoewel de taal- en rekengroepen zo homogeen mogelijk samengesteld worden, zijn leerkrachten genoodzaakt om binnen hun pedagogische eenheid nog te differentiëren. Als leerlingen dan nog uitvallen op een onderdeel van de leerstof kunnen de leerkrachten tijdelijke individuele hulp vragen. De leerkracht doet daarvoor een aanvraag, het BLIO-team overlegt en de directie moet zijn toestemming geven. Frequentie en tijdstip worden bepaald en er wordt ook vooropgesteld wanneer de leerling opnieuw geëvalueerd wordt. De BLIO tracht dan op een speelse manier en met veel didactisch materiaal inzicht in de leerstof bij te brengen. Wanneer het inzicht verworven is sluit de leerling terug aan bij de groep. Indien verschillende leerlingen uit verschillende klassen met hetzelfde probleem worstelen wordt er een groepje gevormd.

Leerkrachten kunnen aan de orthopedagoge en aan de BLIO’s ook tussentijdse testen aanvragen wanneer bijvoorbeeld een overgang naar een hogere of lagere pedagogische eenheid noodzakelijk is.

De derde opdracht van de BLIO is een leerlingvolgsysteem opstellen : in de maand mei worden alle leerlingen getest voor wiskunde, lezen en spelling. Het leerlingvolgsysteem wordt dan aangevuld, en gedurende de maand juni worden aan de hand daarvan de nieuwe pedagogische eenheden voor het volgende schooljaar samengesteld.

contactgegevens

Damiaanschool
Baalsebaan 10
3120 Tremelo

tel : 016/53.37.98
fax : 016/53.78.23

Contactpersonen :

Secretariaat

Begga Smets
directie

Ingrid Amand
ortho voor type 9

Reninca Dehandschutter
ortho voor type BA en type 9

Heleen Haine
psychologe voor type BA

Natalie Luysterborg
psychologe voor type BA

Ilse Van Vlierberghe
netwerkcoördinator ONB

Veerle Ranson
teamcoördinator ONB

Het oudercomité

Webmaster
voor uw vragen over deze website

C.L.B.

Onze school wordt begeleid door het C.L.B. Keerbergen.

Zij hebben een eigen website.

U kan hen eventueel mailen.

Bronzen medaille

Onze school verdiende de bronzen medaille voor ons verkeersbeleid !

Klik op de medaille voor meer uitleg op de site van vsv (opent in een nieuw venster).

aanmelden

email :

paswoord :

vergeten...
    Array
(
    [rechten] => 0
)