Warning: Undefined array key "verslag" in /customers/f/0/9/damiaanschool.be/httpd.www/web/pagina.php on line 9 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/f/0/9/damiaanschool.be/httpd.www/web/pagina.php on line 9 Damiaanschool Tremelo, school voor buitengewoon lager onderwijs

type 1

Type 1 is een leerrichting voor kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke ontwikkelingsvertraging. Deze leerlingen hebben de mogelijkheden en de groeikansen voor een kwaliteitsvol leven, mits aangepaste begeleiding en ondersteuning.

In type 1 is werken aan basisvaardigheden, attitudes en persoonlijkheidsontwikkeling een primair doelstelling ! Wat basisvaardigheden betreft moeten we er attent op zijn niet te vervallen in het trainen van technieken. Het aanleren van lezen, schrijven en rekenen moet steeds te maken hebben met de leefwereld van de kinderen en moet afgestemd zijn op hun mogelijkheden. Wat wil dat concreet zeggen ?

Wat het taalonderwijs betreft : zich mondeling verstaanbaar kunnen uitdrukken is belangrijker dan spelling, spelling wordt ook beperkt tot het juist schrijven van de meest frequente woorden in het dagelijks gebruik, en het schrijven van een briefje is veel belangrijker dan lange spellingsreeksen.
Wat rekenen betreft, leren de kinderen omgaan met geld, wegen en meten, het gebruik van inhoudsmaten, zich oriënteren in tijd en ruimte en eenvoudige problemen met een wiskundige basis oplossen.
Naast de basisvaardigheden is er ook veel aandacht voor de attitudes. Er wordt geprobeerd de kinderen zelfdiscipline, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij te brengen. Dit gebeurt door middel van bijvoorbeeld de speelplaatsraad.

Tenslotte is er veel aandacht voor de persoonlijkheidsontwikkeling. Veel type 1 leerlingen zijn al geconfronteerd met mislukking of met een opdracht die ze niet goed begrepen of niet konden uitvoeren. Daardoor krijgen sommigen een negatief zelfbeeld. Daarom moet de leerkracht de leerling basisveiligheid en zelfvertrouwen bieden. Dit kan door voortdurend geloof, vertrouwen en verwachtingen te stellen in het kunnen van elke leerling, door ze te stimuleren tot handelen en door ze kansen te bieden op succeservaringen.

Kinderen in type 1 worden op basis van leerniveau voor taal ingedeeld in pedagogische eenheden. Voor rekenen worden aangepaste groepen gevormd. De groepen zijn meestal kleiner dan voor type 8. Aangezien de leerlingen uit type 1 allemaal verschillen is het individueel handelingsplan het uitgangspunt voor didactisch en pedagogisch handelen. Er is dus vooral aandacht voor individuele noden en individualisatie. Kinderen met ernstige tekortkomingen worden doorverwezen naar therapeuten, blio-leerkrachten of de orthopedagoge. Therapeuten worden ook ingeschakeld in de klasgroep, bijvoorbeeld voor het lezen in niveaugroepen en schrift.

Ook hier maken de schoolverlaters kennis met de keuken en het werkhuis.

Het werken in de klas gebeurt steeds vanuit de ervaringswereld van de kinderen en vanuit problemen die binnen hun mogelijkheden liggen. De leerstof moet zo concreet mogelijk voorgesteld worden. Het is noodzakelijk dat de leerlingen kansen krijgen om op een gestructureerde manier ervaringen op te doen en deze samen in de klas te ordenen in tijd en ruimte. De ervaringen in verschillende situaties moeten ook met elkaar in verband gebracht worden. Daarom zijn leeruitstappen ook zo belangrijk.

Wat heel belangrijk is in type 1 is het aanbieden van structuur, regelmaat en voorspelbaarheid. Dat kan ondermeer door middel van prenten die het dagverloop schetsen. Ook voldoende afwisseling is nodig, omdat de kinderen zich niet lang kunnen concentreren. Daarom zijn de lestijden in de lagere klassen beperkt tot 25 minuten.

De meeste schoolverlaters uit type 1 komen terecht in het bijzonder beroepsonderwijs, sommigen in het gewoon beroepsonderwijs.

contactgegevens

Damiaanschool
Baalsebaan 10
3120 Tremelo

tel : 016/53.37.98
fax : 016/53.78.23

Contactpersonen :

Secretariaat

Begga Smets
directie

Ingrid Amand
ortho voor type 9

Reninca Dehandschutter
ortho voor type BA en type 9

Heleen Haine
psychologe voor type BA

Natalie Luysterborg
psychologe voor type BA

Ilse Van Vlierberghe
netwerkcoördinator ONB

Veerle Ranson
teamcoördinator ONB

Het oudercomité

Webmaster
voor uw vragen over deze website

C.L.B.

Onze school wordt begeleid door het C.L.B. Keerbergen.

Zij hebben een eigen website.

U kan hen eventueel mailen.

Bronzen medaille

Onze school verdiende de bronzen medaille voor ons verkeersbeleid !

Klik op de medaille voor meer uitleg op de site van vsv (opent in een nieuw venster).

aanmelden

email :

paswoord :

vergeten...
    Array
(
    [rechten] => 0
)