Warning: Undefined array key "verslag" in /customers/f/0/9/damiaanschool.be/httpd.www/web/pagina.php on line 9 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/f/0/9/damiaanschool.be/httpd.www/web/pagina.php on line 9 Damiaanschool Tremelo, school voor buitengewoon lager onderwijs

type 8

Kinderen uit type acht kunnen omschreven worden als kinderen met spraak-, taal- of leermoeilijkheden. Kinderen die een normale verstandelijke aanleg hebben maar om één of andere reden niet slagen in de lagere school. Deze omschrijving is echter niet voldoende, de problematiek is ingewikkelder : emotionele factoren, zoals stress, faalangst, ontreddering en dergelijke, spelen ook een rol naast eventuele leerproblemen. De meeste kinderen in type acht zijn al leermoe, dus moet onze school hun vooral hun zelfvertrouwen teruggeven, om daarna te komen tot betere leerprestaties.

Hoe wordt dit nu aangepakt in onze Damiaanschool ?

De kinderen krijgen de kernleerstof van de lagere school aangeboden, samen met een individuele benadering van emotionele- en werkhoudingsproblemen. Daarvoor worden de leerlingen onderverdeeld in taalgroepen, rekening houdend met het bereikte niveau voor technisch lezen en spelling. We spreken dus over groepen en niet over leerjaren. Het grootste deel van de dag blijft de leerling in deze groep of pedagogische eenheid. Alle leerlingen van type 8 hebben op hetzelfde tijdstip rekenen. Daardoor is het mogelijk kinderen van groep te wisselen, zodat ze ook voor rekenen bij hun eigen niveau kunnen aansluiten.

Om de basisleerstof van de lagere school aan te brengen, vertrekt de klasleerkracht voor elk vak vanuit een algemeen groepswerkplan. Dit plan wordt opgesteld in samenspraak met collega’s, rekening houdend met het niveau van de klasgroep. Toch wijken leerlingen regelmatig af van dit groepswerkplan. Daarom wordt er bij de minste afwijking van de gestelde doelen ook een individueel handelingsplan opgesteld. Dit plan voorziet in een individuele aanpak van leermoeilijkheden of opvallende gedragsproblemen. Deze werkwijze heeft tot gevolg dat de kinderen na verloop van tijd tijdens dezelfde les met heel andere dingen kunnen bezig zijn. Differentiatie tijdens de lessen is onvermijdelijk en kan op verschillende manieren gebeuren :

De kinderen kunnen dezelfde leerstof op een andere wijze verwerken, aangepast aan hun kunnen : ze krijgen eenvoudigere of moeilijkere oefeningen.
Het kan zijn dat de kinderen meer uitleg nodig hebben voor ze de leerstof begrepen hebben. De juf kan het kind apart nemen, terwijl de anderen zelfstandig oefenen.
Het is ook mogelijk dat een kind geen problemen heeft met de leerstof waar andere kinderen op falen, zodat het vlugger kan gaan.
Het is niet altijd gemakkelijk om met zo’n kleine stappen en zoveel differentiatie de lessen en verwerking even boeiend te houden. Tegenwoordig kunnen we gebruik maken van de computer bij de verwerking van de leerstof. De kinderen vinden dat bijzonder leuk en het is zeer leerzaam.

Bij de uitwerking van een handelingsplan kan de klasleerkracht ook altijd rekenen op de hulp van de bijzondere leerkracht individueel onderwijs (BLIO), logopedisten, kinesisten, de orthopedagoge of de C.L.B. begeleider. Zo worden de leerlingen voortdurend gevolgd zodat de lat steeds verlegd wordt, rekening houdend met het hele kind.

De vorderingen van de leerlingen worden besproken tijdens trimestriële klassenraden. Dit gebeurt per leerling in samenspraak met het C.L.B. en alle personen die meewerkten om de doelen van het handelingsplan te bereiken. Wat verworven is, wordt aangeduid op een vorderingstabel. Hier kan ook op aangeduid worden dat de leerstof is aangebracht, maar nog niet voldoende begrepen. Het is een zeer nuttig onderdeel van het persoonlijk dossier van elke leerling. Dit dossier wordt bij het einde van het schooljaar doorgegeven aan de volgende klastitularis.

Het gebeurt dat de moeilijkheden waarmee het kind kampt, na 1 of 2 jaar buitengewoon onderwijs, overwonnen zijn. Deze leerlingen kunnen dan terug overschakelen naar het gewoon onderwijs. Daar worden ze bijgestaan door de leerkracht geïntegreerd onderwijs (G.O.N.). Dit gebeurt in overleg met het C.L.B. en de leerkracht van de lagere school waar ze naartoe gaan.

De leerlingen in de laatste groep van type 8 krijgen ook de gelegenheid kennis te maken met de keuken en het werkhuis, 2 vakken die zij zeer graag doen.

Na onze school komen kinderen uit type 8 terecht in het gewone beroepsonderwijs. De besten bereiken peil vijfde leerjaar en worden intensief voorbereid op een overstap naar het technisch onderwijs. Hiervoor moet het kind bewijzen dat de inzet, de wil en het karakter aanwezig zijn om deze grote stap aan te kunnen.

In type 8 hebben we ook 3 speelleerklassen. Hier worden alleen kinderen toegelaten die uit de laatste kleuterklas komen en de normale leeftijd hebben om in het eerste leerjaar te starten. Dikwijls zijn ze nog niet schoolrijp, nog te speels en de basisfuncties die nodig zijn voor het echte leren lezen, schrijven en rekenen zijn nog onvoldoende ontwikkeld. Heel wat differentiatie-, associatie- en schrijfoefeningen moeten bijdragen tot het verbeteren van de lees- en rekenvoorwaarden.

Het kind wordt hier zeer goed opgevolgd, kan zich ontplooien, wint aan zelfvertrouwen en taakbewustzijn. De meerderheid van deze kinderen start nadien in het eerste leerjaar. Uitzonderlijk en indien het niet anders kan wordt er toch naar of type 8, of type 1 verwezen. Zij die naar het eerste leerjaar overschakelen kunnen bijgestaan worden door een G.O.N.-leerkracht.

Een goede onderlinge samenwerking is van het grootste belang. Daarom zit er van elke klas een leerling in de speelplaatsraad waar ze zelf beslissingen leren en helpen nemen. Er wordt ook veel aandacht gegeven aan sociale problemen, zoals pestgedrag, of sorteren van afval, beleefdheid en respect voor materialen...

Sneeuw-, bos- en zeeklassen zijn elk jaar weer een hoogtepunt. Daar leren we onze leerlingen – en zij ons – op een andere manier kennen en naar waarde schatten. Sociale vaardigheden worden in de praktijk geoefend.

Onze leerlingen moeten door hun problemen extra knokken om goede resultaten te bekomen, maar ze hebben leren werken en vechten om er te komen.

contactgegevens

Damiaanschool
Baalsebaan 10
3120 Tremelo

tel : 016/53.37.98
fax : 016/53.78.23

Contactpersonen :

Secretariaat

Begga Smets
directie

Ingrid Amand
ortho voor type 9

Reninca Dehandschutter
ortho voor type BA en type 9

Heleen Haine
psychologe voor type BA

Natalie Luysterborg
psychologe voor type BA

Ilse Van Vlierberghe
netwerkcoördinator ONB

Veerle Ranson
teamcoördinator ONB

Het oudercomité

Webmaster
voor uw vragen over deze website

C.L.B.

Onze school wordt begeleid door het C.L.B. Keerbergen.

Zij hebben een eigen website.

U kan hen eventueel mailen.

Bronzen medaille

Onze school verdiende de bronzen medaille voor ons verkeersbeleid !

Klik op de medaille voor meer uitleg op de site van vsv (opent in een nieuw venster).

aanmelden

email :

paswoord :

vergeten...
    Array
(
    [rechten] => 0
)